29 January 2007

After Katrina.....

Dan ...semuanya jadi berantakan.... :) semua yang sudah direncanakan...2 bulan ini jadi moment yang paling menyulitkan..sebenarnya,... akhirnya gw memutuskan buat resign dari tempat gw kerja...dan semua masih dalam proses..

Melewati usia 26 tahun dengan beberapa kejutan kecil dari kekasih, mantan kekasih dan semua simpanan gelap...hahahaha dengan kepala pusing....aaaaaah..cape deeeeeh